gaybearmenofstormreach

Eventyrlogbog

Synopsis 25/01-2009

Spillerne befandt sig i en lille landsby, som blev overfaldet af en flok goblin slavers. Det viste sig hurtigt at de havde en forbindelse til området under Thunderspire Mountain РThe hall of the 7 Pillars.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.